Omgevingsvisie voor Berg en Dal

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe wilt u dat Ubbergen, Millingen, Kekerdom, Groesbeek en al onze andere mooie dorpen er in de toekomst uitzien? Samen met u bepalen we in de zogenoemde omgevingsvisie wat voor gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke keuzes daarbij horen. Met de omgevingsvisie dagen we u uit om mee te denken over hoe we in de toekomst willen wonen en hoe we gezond oud willen worden. En ook over hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen (zoals aardolie en aardgas).

Via deze website kunt u op de hoogte blijven van het proces rond het maken van de omgevingsvisie en kunt u verdere informatie vinden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!

Planning

Fase 1   Startnotitie
In de eerste fase werken we aan de startnotitie waarin we de kwaliteiten en vraagstukken bepalen die we in de visie gaan bespreken. Daarnaast bepalen we hoe het proces er in de volgende fasen uit zal zien.
Nov/dec 2020   Interviews ambtelijk medewerkers en partners (o.a. dorpsraden, ondernemersverenigingen en waterschap)
Juni 2021   Vaststelling startnotitie door de gemeenteraad
     
Fase 2  

Koersdocument 
In deze fase gaan we op zoek naar de oplossingen voor de vraagstukken en bepalen we de visie op hoofdlijnen.

Okt 2021   Brede online enquête waarin bewoners en ondernemers kunnen reageren op stellingen over de opgehaalde vraagstukken.
Jan 2022   ‘Week van de Omgeving’ waarin we samen met bewoners en partners ideeën bedenken voor de vraagstukken uit de startnotitie
Mrt 2022   Gemeentelijke verkiezingen
Sept 2022   Vastelling koersdocument door de gemeenteraad
     
Fase 3  

Omgevingsvisie
In de derde fase werken we de visie op hoofdlijnen uit naar een visie op thema’s, deelgebieden en de uitvoering.

Nov/dec 2022   Gesprekken met partijen uit de samenleving over het uitwerken van de visie in de verschillende deelgebieden.
2023   Vaststelling omgevingsvisie door de gemeenteraad

Laatste nieuws

Omgevingsvisie van start met online interviews

We zijn begonnen! In deze eerste fase bepalen we met welke onderwerpen en vragen we aan de slag gaan...

Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld

Het college van Berg en Dal heeft de zogenoemde startnotitie omgevingsvisie vastgesteld. In de omgev...

Ook raad (unaniem) akkoord met startnotitie!

Donderdag 17 juni heeft ook de gemeenteraad van Berg en Dal de startnotitie voor de Omgevingsvisie v...

Projectwebsite Omgevingsvisie wordt verplaatst naar samenbergendal.nl

Bedankt voor jullie interesse in het project Omgevingsvisie Berg en Dal. Inmiddels heeft de gemeente...

bergendal
2392