Nieuws

Omgevingsvisie van start met online interviews

We zijn begonnen! In deze eerste fase bepalen we met welke onderwerpen en vragen we aan de slag gaan in de omgevingsvisie. Om een overzicht te krijgen van wat er precies allemaal speelt in onze leefomgeving hebben we online interviews gehouden met gemeentemedewerkers en verschillende partners. In totaal hebben we 17 interviews gehouden. Daarnaast hebben we 4 schriftelijke reacties ontvangen. We hebben bijvoorbeeld gesproken met een aantal personen van de dorpsraden en dorpsagenda’s, de ondernemersverenigingen, de GGD, Forte Welzijn en het waterschap. Dit gaf een duidelijk beeld van wat er zoal speelt in de leefomgeving van Berg en Dal!

Hoe nu verder?

De informatie uit de interviews zijn we momenteel aan het verwerken om onderwerpen, kwaliteiten en vraagstukken te bepalen voor de omgevingsvisie. Dit gaan we opnemen in de startnotitie.

De startnotitie is daarmee de agenda voor de omgevingsvisie. In de startnotitie gaan we ook in op de manier waarop we de samenleving en partners bij het vervolg willen betrekken. Deze startnotitie geeft de voorwaarden aan waarbinnen we met bewoners en andere partners in de tweede fase gaan zoeken naar ideeën en mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. Met de coronamaatregelen van dit moment is dat een uitdaging. We gaan op zoek naar creatieve (online) oplossingen om met elkaar over de verschillende onderwerpen te praten. Zodra het weer kan en mag, gaan we (in ieder geval voor een deel) weer fysiek aan de slag!

|
bergendal
2392