Nieuws

Ook raad (unaniem) akkoord met startnotitie!

Donderdag 17 juni heeft ook de gemeenteraad van Berg en Dal de startnotitie voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Eerder deed het college van B&W dat al. De startnotitie is een belangrijke stap om te komen tot de Omgevingsvisie: de lange termijnvisie voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Berg en Dal. Met de vaststelling geeft de raad de kaders mee voor de volgende fase. In de startnotitie zijn de thema’s en vraagstukken bepaald die we gaan bespreken. Daarnaast geeft de startnotitie aan hoe het gesprek met burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen gevoerd gaat worden.

De raad stemde unaniem in met de startnotitie. Wel zijn daarbij twee amendementen aangenomen. Ten eerste is extra aandacht gevraagd voor het vraagstuk rondom de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen. De raad vindt het belangrijk dat we werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Daar hoort ook bij toegankelijke voorzieningen zoals bushaltes en winkels maar ook natuurgebieden. Tweede amendement ging over de Eurregio Rijn-Waal. Dit is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse grensgemeenten. De raad vraagt extra aandacht om met de Omgevingsvisie aan te sluiten bij de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio. Nu aan de slag met de volgende stap in het proces: een brede enquête waarin bewoners kunnen reageren op de vraagstukken die we hebben opgehaald!

|
bergendal
2392